Online dakmanagement

Wij inspecteren en/of inventariseren uw daken. Alle gegevens verwerken we in een door ons ontwikkelde dak-app en mobiele formulieren en is op Online Dakmanagement gestructureerd en gerubriceerd zichtbaar.

U kunt inloggen en zo online een volledig, actueel overzicht van de stand van zaken aangaande uw dak(en) bekijken, zoals:

  • inspectierapporten
  • tekeningen
  • documenten (wateraccumulatierapporten, offertes, RI&E’s en inventarisatierapporten)
  • media (inspectiefoto’s en omschrijvingen)
  • meerjarenbegrotingen
  • meldingen (bijvoorbeeld lekkages) en opvolgingen/acties
  • actieplannen
  • facturen

Ook kunt u online lekkagemeldingen doen of offertes aanvragen.

Voordelen van Online Dakmanagement

Zo zijn wij in staat een waardevolle partner voor u te zijn op het gebied van daken.

Alle gegevens omtrent uw dak(en) handig en overzichtelijk op één plek en altijd en overal beschikbaar

Een eenvoudig te gebruiken communicatiemiddel

Een einde aan misverstanden, u ziet wat wij zien

Een professionele invulling van alle aspecten met betrekking tot het beheren en onderhouden van daken op korte en lange termijn

Voordelen van Online Dakmanagement

Zo zijn wij in staat een waardevolle partner voor u te zijn op het gebied van daken.

Alle gegevens omtrent uw dak(en) handig en overzichtelijk op één plek en altijd en overal beschikbaar

Een eenvoudig te gebruiken communicatiemiddel

Een einde aan misverstanden, u ziet wat wij zien

Een professionele invulling van alle aspecten met betrekking tot het beheren en onderhouden van daken op korte en lange termijn