Wateraccumulatie, risicobepaling van lichte platte daken

Design
Design
Design

De afgelopen jaren zijn zo’n 200 daken bezweken als gevolg van wateraccumulatie.
Door de klimaatsverandering valt er steeds meer en heviger regen in een korte tijd. Veelal is de capaciteit van het bestaande hemelwaterafvoersysteem van het dak en/of de riolen in de grond niet voldoende om het water snel af te voeren, met als gevolg dat de daken vol water komen te staan en er instortingsgevaar bestaat.

De wateraccumulatie levert groot gevaar op voor de mensen in het gebouw, veroorzaakt grote schade aan het gebouw en de bedrijfsvoering.
Vaak vergoedt de verzekeraar deze schade niet. Waarom?
In 2003 heeft het ministerie van VROM bedrijven en gemeenten verplicht gesteld een risico-inventarisatie te maken van hun lichte platte daken.

Wat zijn lichte daken? Daken waarbij de draagconstructie bestaat uit stalen of houten spanten, daken met stalen dakplaten (voorzien van isolatie en dakbedekking), houtachtige dakvloeren, gasbeton daken, Durisol Mevrite daken, casette platen etc.

De benodigde wateraccumulatieberekening, alsmede de te nemen maatregelen kunnen wij voor u verzorgen. tekening wateracc

De berekening bestaat uit de volgende onderdelen:
• opname en inspectie van het dak
• controle van de capaciteit van het bestaande hemelwaterafvoersysteem
• controle van het afschot (wateraccumulatie)
• bepaling van het noodafvoersysteem
• controle van de gegevens van het dak (tekening en berekening)
• controleberekening van de sterkte van de dakconstructie ten aanzien van wateraccumulatie
• rapportage met bevindingen en advisering over de te nemen maatregelen.